تبلیغات
این ویروس که اسمش ای لوو یو است به صورت خام بوده و با دانلود آن مشکلی برای سیستم خود بوجود نمی اید  و نیازی نیست که نگران باشید .
اما برای فعال شدن آن کافی است که روی ان دابل کلیک کنید که فعال شود.(با این ویروس میتوانید عقده ی خودتان را رویه کیس های افرادی که از ان ها متنفرید پیاده کنید.

نظر یادتون نره